Dummer~浅时光

在这世界,做一个践行者。

世界上漫步,体悟属于她的美,生活在她的臂膀下多年,依然无法道出她的模样在一个孤单的夜晚,萌生出一个想法,我要用一生去探触。
                               ————自由未来
                                                  我的生活。

评论

热度(1)